Zowel in vloeistoffen als in gassen is vroeger waargenomen dat fijnverdeelde stofdeeltjes daarin een grillige beweging vertoonden. Pas later toonde Einstein aan dat dit het onweerlegbare bewijs was voor het bestaan van moleculen.

De bewegingssnelheid van de stofdeeltjes is natuurlijk veel kleiner dan die van de moleculen omdat de massa van de stofdeeltjes zoveel maal groter is dan die van moleculen.

Dit staat bekend als de “Brownse beweging”, genoemd naar Brown die dit voor het eerst waarnam.

 

Klik hier