Als water heel rustig wordt verhit kan de temperatuur oplopen tot boven het kookpunt terwijl het nog niet kookt. Wanneer dan de vloeistof wordt aangeraakt of in beweging gebracht gaat het plotseling in zijn geheel koken,met alle gevolgen van dien. Dit verschijnsel heet kookvertraging en heeft al voor veel ongelukken gezorgd. Kook vertraging kun je voorkomen door tijdens het verwarmen zgn kooksteentjes toe te voegen. Deze zorgen voor een gelijkmatig kookproces.   

 

 

Klik hier