sterke basen zoals NaOH, KOH en Ca(OH)2 zijn goed oplosbaar en daardoor ontstaat het maximale aantal OH- ionen in de oplossing. Bij een zwakke base als NH3 zal een watermolecuul een H+ afstaan aan de base waardoor een OH- ion ontstaat, maar hier ontstaat een evenwicht waardoor niet het maximale aantal OH- ionen ontstaat.

Klik hier