Men spreekt in de koolstofchemie van een substitutiereactie als een atoom of atoomgroep in een molecuul wordt vervangen door een ander atoom of atoomgroep.  In de animatie zie je hoe een Cl-atoom in CH3Cl wordt vervangen door een OH-groep.

 

     CH3Cl + OH-   →   CH3OH  +  Cl-

Klik hier