Cu staat makkelijker elektronen af dan Ag. Cu is onedeler dan Ag. Als je Ag+-ionen toevoegt aan Cu-atomen zal Cu elektronen afstaan terwijl Ag+ ionen deze opnemen. Het Cu zal dus in oplossing gaan terwijl Ag-atomen op de koperdraad neerslaan. Doordat de Cu-atomen in oplossing gaan in de vorm van Cu2+-ionen krijgt de oplossing de blauwe kleur van Cu2+.

Deze reactie valt onder de zgn redoxreacties: reacties met elektronenoverdracht.

 

 Cu + 2Ag+  →  Cu2+  +  2Ag

Klik hier