Een NaCl-kristal is een rooster opgebouwd uit positieve natrium-ionen (grijze bolletjes) en negatieve chloride-ionen (groene bolletjes). De watermoleculen zullen zich dus met hun positieve kant (de wit gekleurde waterstofatomen) naar het chloride-ion richten en met hun negatieve kant (het rode zuurstofatoom) naar het natrium-ion. De ionen worden vervolgens elk door 6 watermoleculen omringd en zo de oplossing in getrokken.

Klik hier