Als een mengsel van C en CuO wordt verhit zal het CuO gereduceerd worden tot Cu(s) terwijl CO2 ontstaat. De CO2 wordt aangetoond doordat kalkwater troebel wordt.

Ook dit valt onder de redoxreacties.

 

        2CuO + C  →  2Cu  +  CO2

Klik hier