In het Periodiek systeem neemt in een groep (van boven naar beneden) de atoomstraal toe. Er komt immers telkens een elektronenschil bij. Van links naar rechts neemt de atoomstraal enigszins af. Dit komt doordat de elektronenschil die van links naar rechts wordt opgevuld steeds sterker naar de kern toe wordt getrokken omdat de kernlading steeds met 1 toeneemt.

Klik hier