Een hoeveelheid suiker wordt bevochtigd. Daarna wordt wat geconcentreerd zwavelzuur toegevoegd. Door een exotherme reactie wordt door het zwavelzuur water aan de suiker onttrokken zodat slechts koolstof overblijft.

Klik hier