Als 2 vloeistoffen samengebracht worden kan het zijn dat er in de eindoplossing positieve en negatieve ionen voorkomen die niet samen in oplossing kunnen blijven. De watermoleculen zullen de ionen  dan loslaten en de tegengesteld geladen ionen gaan in een vast kristalrooster zitten. Dit heet neerslagvorming. Soms worden watermoleculen in het neerslag enigszins chemisch gebonden. Er ontstaan dan hydraten (zouten met kristalwater)

Klik hier