De bekendste onoplosbare zouten van Ag (zilver) zijn AgCl, AgBr, en AgI. In dit filmpje zie je hoe de gele stof AgI(s) ontstaat als je positieve Ag-ionen samenvoegt met negatieve I-ionen.

Klik hier