De bekendste onoplosbare zouten van Ag (zilver) zijn AgCl, AgBr, en AgI. In dit filmpje zie je hoe de witte stof AgCl(s) ontstaat als je positieve Ag-ionen samenvoegt met negatieve Cl-ionen.

Klik hier