Bij hoge temperatuur staat Zn elektronen af aan zuurstof. Er ontstaan dan Zn2+ ionen en O2- ionen.

 

           2Zn + O2  →  2ZnO

Klik hier