Wat aluminium en broom wordt samengevoegd. Het aluminium staat elektronen af aan het broom en de ontstane tegengesteld geladen ionen trekken elkaar aan en vormen de vaste stof aluminiumbromide.

Klik hier