De stof Mg(OH)2 is slecht oplosbaar in water. In een zuur bevinden zich echter H3O+-ionen. Als een H3O+-ion een H+ afstaat aan een OH- ion van het Mg(OH)2 verandert dit OH- ion in een watermolecuul. Het H3O+ ion verandert eveneens in een watermolecuul. Uiteindelijk zijn alle OH- ionen op die manier weggereageerd en blijven de Mg2+ ionen over.

Het Mg(OH)2 lost dus wel op in een zuur.

Klik hier