animaties

films

neerslagreactie

stroomgeleiding

reactie Zn met Sn2+

isomerie

gehydrateerd Na-ion

gehydrateerd Cl-ion

oplossen van NaCl

proef van Rutherford

sterk of zwak zuur

sterke of zwakke base

substitutiereactie

reactie Zn met O2

zeepwerking

Zn+H3O+ en Zn +Cu2+

atoomstralen

kern en elektron

elektronoverdracht

de Brownse beweging

de 3 fasen

alfa, beta en gamma

Mg(OH)2 + H3O+

reactie Al en Br2

alkalimetalen en H2O

reactie Fe en S

reactie Al en Fe2O3

reactie Cu en Ag+

reacties met zuivere O2

reactie Na en Cl2

reactie CuO en C

reactie suiker en H2SO4

reactie Ag+ en Cl-

reactie Ag+ en I-

aantonen dubbele binding

eigenschappen halogenen

papierchromatografie

maken van nylon 610

machten van 10

destillatie

kookvertraging

zijn atomen zichtbaar?

START.

theorie.

nanotubes